You are here: /

Olej Velocite 6 do pneumatického nářadí - 50ml , Mobil

Code Mobil-Velocite6-0,05L Product number: 1000000318586
Score
Availability Ready for shipping
Your Price 21% VAT 31,94 Kč Your Price (gross) 26,40 Kč
Product Description


Olej pro pneumatické / vzduchové nářadí (rozlévaný do plastové nádoby)

Vhodný pro mazání pneumatických systémů - stupeň viskozity č.6.
Vysoká odolnost vůči oxidaci, chrání proti korozi. Velice odolné vůči pěnění, výborně odlučuje vodu - zadržuje vlhkost mimo mazací plochy.

Vynikající pro mazání přesných ložisek s malou tolerancí.

Splňuje klasifikaci / specifikace : Cincinnati P-62

Viskozní třída ISO VG : 10
Viskozita ASTM D 445 při 40°C : 10,0
Viskozita ASTM D 445 při 100°C : 2,62
Číslo kyselosti TAN, ASTM D 974 : 0,06 mgKOH/g
Koroze na mědi, 3 hod. při 100°C, ASTM D 130 : 1A
Ochrana proti rezivění, Proc A, ASTM D 665 : splňuje
Bod tuhnutí : ASTM D 97 : -15°C
Bod vzplanutí ASTM D 92 : 180°C
Hustota při 15°C , ASTM D 4052 : 0,844 kg/l

Olej by neměl být používán pro jiný než stanovený účel.

Mazaní pneumatického nářadí je zcela nezbytné, doporučujeme použití k tomu určených přimazávačů. Vždy se řiďte návodem k použití konkrétního nářadí.
Specification
Weight 0.6 kg
Media files

Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.